Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Κυκλώστε τις σωστές προτάσεις
1. Το Ν mod 2 είναι ένας ζυγός αριθμός.
2. Το 2*Ν+7 είναι ένας περιττός αριθμός.
3.  Η λέξη ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ είναι δεσμευμένη στη
     ΓΛΩΣΣΑ.
4.  Οι πίνακες περιορίζουν τις ιδιότητες του προγράμματος.
5.  Τα αρχεία είναι δομές δεδομένων στη δευτερεύουσα
      μνήμη.
6.  Στα δομημένα προβλήματα η λύση επιλέγεται μέσα
     από ένα στενό σύνολο δυνατών επιλογών.
7.  Η γλώσσα JAVA είναι αντικειμενοστραφής.
8.  Η εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι μια μορφή
     δομής επιλογής.
9.  Η ολίσθηση προς τα αριστερά κατά μια θέση
     προκαλεί το διπλασιασμό ενός αριθμού.
10. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται
      μόνο όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος.


Απαντήσεις

2, 4, 5,  7,  9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου