Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Τα προβλήματα επιδέχονται τουλάχιστον μια λύση.
2. Τριγωνικός αποκαλείται ο δισδιάστατος πίνακας που
    έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.
3. Α_Μ(-8.3) = 8.3
4. Η γλώσσα Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
    ειδικής χρήσης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    φιλοσοφία της ανάλυσης ενός προβλήματος
    σε υποπροβλήματα.


Απαντήσεις

1. Τα επιλύσιμα προβλήματα επιδέχονται τουλάχιστον μια λύση.
2. Τετραγωνικός αποκαλείται ο δισδιάστατος πίνακας που
    έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.
3. Α_Μ(-8.3) = -8
4. Η γλώσσα Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
    γενικής χρήσης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    φιλοσοφία της ανάλυσης ενός προγράμματος
    σε υποπρογράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου