Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η ανάλυση είναι ένα από τα στάδια αντιμετώπισης προβλημάτων.
2. Η διόρθωση των προγραμμάτων που έχουν γραφεί σε γλώσσα
    μηχανής είναι πολύ εύκολο έργο.
3. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μιας
    γλώσσας προγραμματισμού είναι οι γνώσεις και οι εμπειρίες
    του προγραμματιστή.
4. Ο πίνακας είναι μια στατική δομή δεδομένων που
    αποτελείται από εγγραφές.
5. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει ένας μοναδικός αλγόριθμος που
    το επιλύει.
 

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου