Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τα λογικά λάθη
1. Εντοπίζονται ευκολότερα από τα συντακτικά
2. Μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απότομη
    διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος.
3. Εντοπίζονται από το διερμηνευτή ή τον
    μεταγλωττιστή.
4. Διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
5. Παραβιάζουν το συντακτικό της γλώσσα προγραμματισμού.
6. Έχουν άμεση σχέση με τον αλγόριθμο που επιλέξαμε για
    την επίλυση του προβλήματος.

Απαντήσεις

2, 4, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου