Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους
    δυνατούς τρόπους διατύπωσης προγραμμάτων.
2.  Στη δομή επιλογής οι εντολές εκτελούνται
     ακριβώς μια φορά και με τη σειρά που έχουν
     γραφεί.
3.  Η μέθοδος ευθείας συναλλαγής αποκαλείται
     και φυσαλίδα.
4.  Κάθε διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί και
     ως συνάρτηση.
5. Η γλώσσα SQL είναι 3ης γενιάς.Απαντήσεις

1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους
    δυνατούς τρόπους διατύπωσης αλγορίθμων.
2. Στη δομή ακολουθίας οι εντολές εκτελούνται
     ακριβώς μια φορά και με τη σειρά που έχουν
     γραφεί.
3.  Η μέθοδος ευθείας ανταλλαγής αποκαλείται
     και φυσαλίδα.
4.  Κάθε συνάρτηση μπορεί να υλοποιηθεί και
     ως διαδικασία.
5. Η γλώσσα SQL είναι 4ης  γενιάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου