Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίλυση ενός
    προβλήματος είναι η οριοθέτηση του χώρου του.
2. Ένα αδόμητο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι
    επιλύσιμο.
3. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει με τον
    τρόπο αποθήκευσης της ημερομηνίας στη μνήμη
    των παλαιών υπολογιστών.
4.  Ο υπολογιστής δρα επικουρικά στην ανθρώπινη
     δραστηριότητα.
5.  Η βασική πράξη που μπορεί να κάνει ο υπολογιστής
    και στην οποία στηρίζονται όλες οι άλλες πράξεις
    είναι ο πολλαπλασιασμός.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου