Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το πρόγραμμα είναι ένας _________ διατυπωμένος
    σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Το πρόβλημα που δεν γνωρίζουμε ούτε αν λύνεται
    ούτε αν δε λύνεται χαρακτηρίζεται _______.
3. Μια γλώσσα ______ γενιάς δεν απαιτεί ιδιαίτερες
    γνώσεις προγραμματισμού.
4. Το υποπρόγραμμα επιτελεί ένα _______ έργο.
5. Τα στοιχεία των πινάκων είναι _______ τύπου.

Απαντήσεις

1. αλγόριθμος
2. ανοικτό
3. 4ης
4. αυτόνομο
5. ίδιου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου