Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Στη διαγραμματική αναπαράσταση της Μέχρις_ότου
    α. ο ρόμβος βρίσκεται στην κορυφή
    β. ο ρόμβος έχει τρεις εξόδους
    γ. υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες με τη
        διαγραμματική αναπαράσταση της Για..από..μέχρι
    δ. σχηματίζεται ένας βρόχος (θηλιά)

2. Σε ένα  πρόβλημα
    α. τα δεδομένα είναι πάντοτε τα ίδια
    β. η λύση μπορεί να είναι και προφανής
    γ. υπάρχει πάντοτε κάποια λύση
    δ. δεν είναι απαραίτητο η λύση να προέλθει
        από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή

3. Μια συνάρτηση
    α. μπορεί να έχει (προαιρετικά) ένα τύπο
    β. μπορεί να επιτελεί ένα αυτόνομο έργο
    γ. εμφανίζει πάντοτε τα αποτελέσματά της
        στην οθόνη
    δ. ενεργοποιείται αμέσως μόλις ξεκινήσει
        το πρόγραμμα

4. Η γλώσσα C
    α. είναι αντικειμενοστραφής
    β. είναι ιδανική για προγραμματισμό στο
        διαδίκτυο
    γ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
        λειτουργικών συστημάτων
    δ. είναι εξέλιξη της γλώσσας JAVA

5. Ο δείκτης σε ένα μονοδιάστατο πίνακα
    α. είναι μια σταθερά ή μεταβλητή ή παράσταση
        ακεραίου τύπου
    β. μπορεί να πάρει ως τιμή ένα θετικό
        αριθμό ή το μηδέν
    γ. καθορίζει τον τύπο δεδομένων του πίνακα
        αυτού
    δ. περικλείεται ανάμεσα σε άγκιστρα

   

Απαντήσεις

1. δ
2. δ
3. β
4. γ
5. αΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου