Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Βρείτε το πλήθος των επαναλήψεων

Πόσες φορές θα εμφανιστεί η λέξη 'ΝΚ' μετά την εκτέλεση
των παρακάτω εντολών;
    Για κ από Α-10 μέχρι Β+3 με_βήμα Γ+7
         Εμφάνισε 'ΝΚ'
    Τέλος_επανάληψης

Λύση

 * Γ = -7 (βήμα μηδέν)
       Αν (Α - 10 <= Β+3)  = (Α <= Β+13), άπειρες φορές
       Αν Α > Β+13, καμία φορά

* Γ > -7  (βήμα θετικό)
       Αν Α < Β+13, τουλάχιστον μία φορά
       Αν Α = Β+13, ακριβώς μία φορά
       Αν Α > Β+13, καμία φορά

* Γ < -7 (βήμα αρνητικό)
      Αν Α < Β+13, καμία φορά
      Αν Α = Β+13, ακριβώς μία φορά
      Αν Α > Β+13, τουλάχιστον μία φορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου