Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Σαφήνεια διατύπωσης

Επιλύστε την εξίσωση 5Χ+12 = 0. Είναι το παραπάνω
πρόβλημα διατυπωμένο με σαφήνεια και ακρίβεια;

Απάντηση

'Οχι, γιατί λείπει το πεδίο ορισμού της εξίσωσης.
Για παράδειγμα στο Ν είναι αδύνατη ενώ στο R
έχει λύση -12/5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου