Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της λογικής
παράστασης
     Π =  ΟΧΙ Ή Υ ΚΑΙ Ζ)

Λύση
Ας συμβολίσουμε με Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής

         Χ       Υ      Ζ     Υ ΚΑΙ Ζ    Χ Ή Υ ΚΑΙ Ζ            Π
       ____________________________________________
          Α       Α     Α           Α                   Α               Ψ
          Α       Α     Ψ           Ψ                   Α               Ψ
          Α       Ψ     Α           Ψ                   Α               Ψ
          Α       Ψ     Ψ           Ψ                   Α               Ψ
          Ψ       Α     Α           Α                   Α               Ψ
          Ψ       Α     Ψ           Ψ                   Ψ               Α
          Ψ       Ψ     Α           Ψ                   Ψ               Α
          Ψ       Ψ     Ψ           Ψ                   Ψ               Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου