Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των
    προβλημάτων είναι και το κόστος της επίλυσης
    που επιζητούν.
2. Μια μέθοδος αναζήτησης σε μη ταξινομημένο
    πίνακα είναι η σειριακή ή γραμμωτή μέθοδος.
3. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ έχει ένα μοναδικό
    όνομα και μεταβλητό τύπο δεδομένων.
4. Η αρχή και το τέλος σε ένα λογικό διάγραμμα
    παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
5. Η ιεραρχική σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από κάτω
    προς τα πάνω.Απαντήσεις

1. Ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των
    προβλημάτων είναι και το είδος της επίλυσης
    που επιζητούν.
2. Μια μέθοδος αναζήτησης σε μη ταξινομημένο
    πίνακα είναι η σειριακή ή γραμμική μέθοδος.
3. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ έχει ένα μοναδικό
    όνομα και μοναδικό τύπο δεδομένων.
4. Η αρχή και το τέλος σε ένα λογικό διάγραμμα
    παριστάνεται με μια έλλειψη.
5. Η ιεραρχική σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από πάνω
    προς τα κάτω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου