Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Χ = 10 ή 20 ή 30
2. Το Υ είναι διάφορο του 5 και του 100
3. Το Ζ είναι πολλαπλάσιο του 6 αλλά όχι του 8
4. Το Μ είναι περιττός και αρνητικός
5. Το Ν είναι θετικός ακέραιος στο διάστημα
    [19, 28].

Απαντήσεις

1. (Χ = 10) Ή (Χ = 20) Ή (Χ = 30)
2. (Υ < > 5) ΚΑΙ (Υ < > 100)
3. (Ζ mod 6 = 0) KAI (Z mod 8 < > 0)
4. (M mod 2 = 1) KAI (M < 0)
5. (A_M(N) = N) KAI (N  >= 19) KAI (N <= 28)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου