Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Πίνακας αντιστοίχησης

Αντιστοιχήστε τα προβλήματα της ομάδας Α
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (ομάδα Β)
Ομάδα Α
1. Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου.
2. Η κρίση στην ευρωζώνη.
3. Η προβολή ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος
    από τηλεόραση παλιάς τεχνολογίας, χωρίς τη
    χρήση αποκωδικοποιητή.
4. Υπολογισμός συνολικού κόστους προμήθειας
     αγαθών από κατάστημα.
5. Κίνηση ενός βενζινοκίνητου οχήματος χωρίς
    βενζίνη

Ομάδα Β
α. Επιλύσιμα
β. Ανοικτά
γ. Άλυτα

Απαντήσεις

1. α
2. β
3. γ
4. α
5. γ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου