Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρώτη εντολή
    ενός προγράμματος.
2. Ένα πρόγραμμα με σχόλια εκτελείται πιο
    γρήγορα από το ίδιο πρόγραμμα χωρίς
    σχόλια.
3. Η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ είναι δεσμευμένη
    στη ΓΛΩΣΣΑ.
4. Αν ΠΠ συμβολική σταθερά, η εντολή
        ΓΡΑΨΕ ΠΠ
    δεν μπορεί να εκτελεστεί.
5. Αν Α[80] ακέραιος πίνακας που περιέχει
    τιμές από το 1 έως και το 80, η εντολή
        ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Α[3]]
    μπορεί να προκαλέσει τη βίαιη διακοπή
    της εκτέλεσης του προγράμματος.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου