Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την επεξεργασία των
δεδομένων
1. Περιλαμβάνει τουλάχιστον μια αριθμητική πράξη.
2. Μπορεί να περιλαμβάνει συγκρίσεις.
3. Εφαρμόζεται πάνω σε δεδομένα.
4. Μπορεί να γίνει από τον υπολογιστή ή τον ανθρώπινο
    εγκέφαλο.
5. Δέχεται ως είσοδο πληροφορίες.
6. Δίνει ως αποτέλεσμα άλλα δεδομένα.

Απαντήσεις

2, 3, 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου