Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η δομή ενός προβλήματος αποτυπώνεται κατά το
   στάδιο της _________.
2. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ________ το κόστος
    παραγωγής των προγραμμάτων.
3. Η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι _______ στη ΓΛΩΣΣΑ.
4. Ένας αλγόριθμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια
     εντολή ________.
5. Τα υποπρογράμματα πρέπει να είναι ___________
    μεταξύ τους.

Απαντήσεις

1. ανάλυσης
2. μείωσαν
3. δεσμευμένη
4. εξόδου
5. ανεξάρτητα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου