Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Η ανάλυση είναι ένα από τα στάδια αντιμετώπισης
    ενός προβλήματος.
2. Η σαφήνεια στη διατύπωση είναι πρωταρχικός
    παράγοντας για την κατανόηση ενός προβλήματος.
3. Η καθοριστικότητα είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων.
4. Η δομή επιλογής είναι μια αλγοριθμική συνιστώσα.
5. Το αποτέλεσμα της πράξης mod είναι πάντοτε
    μικρότερο ή ίσο του 1.Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου