Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για τα υποπρογράμματα
1. Πρέπει να έχουν μεγάλο μέγεθος.
2. Πρέπει να έχουν μικρό μέγεθος.
3. Είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
4. Μπορούν να καλούν και το κύριο πρόγραμμα.
5. Ενεργοποιούνται με μια ειδική εντολή.
6. Έχουν μια μόνο είσοδο και μια έξοδο.
7. Εκτελούν ένα αυτόνομο έργο.
8. Υπολογίζουν και επιστρέφουν τουλάχιστον
     ένα αποτέλεσμα.
9. Γράφονται πριν από το κύριο πρόγραμμα.
10. Μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε
      λειτουργία.

Απαντήσεις

2, 3, 6, 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου