Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις συμβολικές σταθερές;
1. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο ενός προγράμματος.
2. Έχουν το δικό τους ξεχωριστό τμήμα δήλωσης μέσα στο
    πρόγραμμα.
3. Δηλώνονται στο τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του
    προγράμματος.
4. Είναι ονόματα που αντιστοιχούν σε σταθερές τιμές.
5. Το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει όση ώρα
    εκτελείται το πρόγραμμα.
6. Καθιστούν πιο εύκολη τη διόρθωση και τη συντήρηση
    του προγράμματος.

Απαντήσεις

2, 4, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου