Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Ποιο κριτήριο παραβιάζεται;

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται
στο παρακάτω σύνολο εντολών και γιατί;

Αλγόριθμος ΑΣΚ
Α <-- Χ
Όσο Α <= 2012 επανάλαβε
     Αρχή_επανάληψης
          Διάβασε Υ
     Μέχρις_ότου Υ > 0
     Α <-- Α+Υ
Τέλος_επανάληψης
Τέλος ΑΣΚ

Απάντηση

α) Είσοδος, γιατί η μεταβλητή Χ έχει απροσδιόριστο
    περιεχόμενο.
β) Έξοδος, γιατί ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει κανένα
    αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου