Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να είναι
    και επιλύσιμο.
2. Ο οδηγούμενος από το γεγονός προγραμματισμός
    στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση της εντολής
    GOTO.
3. Η συμβολική σταθερά είναι ένα όνομα που αντιστοιχεί
    σε σταθερή τιμή.
4. Κάποιες γλώσσες προγραμματισμού αποκαλούν
    παραπετάσματα τις πραγματικές παραμέτρους.
5. Οι συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ καλούνται με
    διαφορετικό τρόπο από ότι οι δικές μας συναρτήσεις.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου