Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Αν Α_Τ(Χ) < > Χ, το περιεχόμενο της μεταβλητής
    Χ είναι αρνητικό.
2. Αν Α_Μ(Χ) > 0 τότε το περιεχόμενο της μεταβλητής
    Χ είναι ακέραιο.
3. Αν Χ = '1+2', η εντολή Γράψε '2*Χ' εμφανίζει
    2*1+2
4. Ο μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή
    ακεραίου τύπου είναι το 1.
5. Όλα τα αλφαριθμητικά δεδομένα μπορούν να συγκριθούν
    μεταξύ τους.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου