Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Όταν ένας αλγόριθμος δεν τερματίζεται μετά από πεπερασμένο
    αριθμό βημάτων, λέμε ότι παραβιάζει το κριτήριο του βρόχου.
2. Το μεγαλύτερο και το μικρότερο στοιχείο καταλαμβάνουν τις
    δύο ακραίες θέσεις ενός πίνακα.
3. Οι τιμές 'ΑΛΗΘΗΣ' και 'ΨΕΥΔΗΣ' είναι λογικές σταθερές.
4. Η GOTO είναι η εντολή με την οποία καλούμε τις διαδικασίες.
5. Ο πίνακας Α[10, 5, 3] έχει 18 στοιχεία.
Απαντήσεις

1. Όταν ένας αλγόριθμος δεν τερματίζεται μετά από πεπερασμένο
    αριθμό βημάτων, λέμε ότι παραβιάζει το κριτήριο της
    περατότητας.
2. Το μεγαλύτερο και το μικρότερο στοιχείο καταλαμβάνουν τις
    δύο ακραίες θέσεις ενός ταξινομημένου πίνακα.

3. Οι τιμές 'ΑΛΗΘΗΣ' και 'ΨΕΥΔΗΣ' είναι αλφαριθμητικές 
    σταθερές.
4. Η ΚΑΛΕΣΕ είναι η εντολή με την οποία καλούμε τις 
    διαδικασίες.
5. Ο πίνακας Α[10, 5, 3] έχει 150 στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου