Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Αν ο πίνακας Α[7] περιέχει ακέραιες τιμές,η εντολή
    Α[[Α[4]] <-- 12  αποτελεί λογικό λάθος εφόσον
    το Α[4] περιέχει τιμή μεγαλύτερη του 7.
2. Όταν υπάρχει ασυμφωνία τύπων ανάμεσα στις
    τυπικές και τις πραγματικές παραμέτρους μιας
    διαδικασίας, το πρόγραμμά μας έχει τουλάχιστον
    ένα συντακτικό λάθος.
3. Η συνάρτηση Α_Τ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο
    σε όρισμα ακεραίου τύπου.
4. Για να καταχωρήσουμε τα 30 τηλέφωνα των
    μαθητών μιας  τάξης μπορούμε να χρησιμο-
    ποιήσουμε έναν μονοδιάστατο αλφαριθμητικό
    πίνακα.
5. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ έχει ένα όνομα
    μοναδικό (στην περιοχή δήλωσής της) που τη
    χαρακτηρίζει.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου