Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Κάθε Όσο..επανάλαβε μπορεί να αντικατασταθεί από
    μια ____________ έτσι ώστε να προκύπτει το ίδιο
    αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
2. Κάθε λογικό διάγραμμα ολοκληρώνεται με το
    σχήμα της ________.
3. Οι ________ μιας δομής δεδομένων μπορούν να
    ταξινομηθούν κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
4. Η PASCAL είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
   _______ χρήσης.
5. Όλα τα στοιχεία ενός πίνακα έχουν τον ίδιο _____.


Απαντήσεις

1. Μέχρις_ότου
2. έλλειψης
3. κόμβοι
4. γενικής
5. τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου