Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος;
1. Τα στοιχεία ενός πίνακα διατάσσονται κατά μήκος μιας
    γραμμής ή μιας στήλης.
2. Μια δική μιας συνάρτηση μπορεί να μην κληθεί ποτέ.
3. Ο συντάκτης χρησιμοποιείται για τη συγγραφή του
    πηγαίου προγράμματος.
4. Ένα πρόβλημα έχει πάντοτε λύση.
5. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται ένας αλγόριθμος μπορεί
     να προκύπτουν από μια γεννήτρια παραγωγής τυχαίων
     αριθμών.


Απάντηση

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου