Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Σε μια εντολή εκχώρησης πρέπει να υπάρχει
    απόλυτη ταύτιση ανάμεσα στον τύπο της
    μεταβλητής και της εκχωρηθείσας έκφρασης.
2. Ένας μονοδιάστατος πίνακας καταλαμβάνει
    πάντοτε λιγότερη μνήμη από ένα δυσδιάστατο
    πίνακα με το ίδιο πλήθος στοιχείων.
3. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών μιας Αν..τότε
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
4, Αν ένα πρόβλημα είναι ημιδομημένο, αποκλείεται
    να είναι άλυτο.
5. Η γλώσσα C είναι κατάλληλη για τη δημιουργία
    λειτουργικών συστημάτων.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου