Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Μια μεταβλητή που εμπεριέχει τη χωρητικότητα
    μιας αίθουσας είναι πραγματικού τύπου.
2. Η λογική πράξη ¨Η αποκαλείται σύζευξη.
3. Ο τελεστής < > είναι λογικός.
4. Κάθε δομή επιλογής τελειώνει με τη δεσμευμένη
    λέξη Τέλοςαν


Απαντήσεις

1. Μια μεταβλητή που εμπεριέχει τη χωρητικότητα
    μιας αίθουσας είναι ακεραίου τύπου.
2. Η λογική πράξη ¨Η αποκαλείται διάζευξη.
3. Ο τελεστής < > είναι συγκριτικός.
4. Κάθε δομή επιλογής τελειώνει με τη δεσμευμένη
    λέξη Τέλος_αν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου