Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά
    α. στηρίζεται στην πράξη της αφαίρεσης
    β. στηρίζεται στη λειτουργία της ολίσθησης
    γ. υλοποιείται μέσω της διαίρεσης
    δ. εφαρμόζεται μόνο σε αρνητικούς ακεραίους

2. Η σειριακή αναζήτηση
    α. δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ταξινομημένο πίνακα
    β. είναι μια μέθοδος ταξινόμησης
    γ. είναι η πιο γρήγορη μέθοδος αναζήτησης
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Στην εντολή Για..από..μέχρι
    α. το βήμα μπορεί να είναι αλφαριθμητικού τύπου
    β. το βήμα είναι πάντοτε θετικό
    γ. το βήμα μπορεί να είναι και αρνητικό
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

4. Σε μια Όσο..επανάλαβε
    α. η περιεχόμενη ομάδα εντολών εκτελείται
        τουλάχιστον μία φορά
    β. απαγορεύεται η περιεχόμενη ομάδα εντολών
        να αλλάζει την τιμή της συνθήκης ελέγχου
    γ. η περιεχόμενη ομάδα εντολών πρέπει να
        επηρεάζει με κάποιον τρόπο τη συνθήκη
        ελέγχου ώστε κάποτε ο βρόχος να τερματιστεί
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. β
2. δ
3. γ
4. γΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου