Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις συμβολικές
σταθερές
1. Είναι υποχρεωτικές στα προγράμματα.
2. Εμφανίζονται συχνά μέσα σε αλγορίθμους.
3. Είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν σταθερές
    τιμές.
4. Έχουν το δικό τους τμήμα δήλωσης μέσα στα
    προγράμματα.
5. Δεν καταλαμβάνουν χώρο στη μνήμη.
6. Έχουν τύπο δεδομένων που αναγράφεται στο
    τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του προγράμματος.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου
    τους.
8. Δυσχεραίνουν την κατανόηση και συντήρηση του
    προγράμματος.

Απαντήσεις

3, 4, 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου