Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για μια μεταβλητή
προγράμματος;
1. Έχει ένα τύπο δεδομένων που μπορεί να αλλάζει
    κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.
2. Έχει ένα μοναδικό όνομα που τη χαρακτηρίζει.
3. Καταλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο στην κύρια
    μνήμη του υπολογιστή.
4. Μπορεί να περιέχει μόνο αριθμητικές ή λογικές
    τιμές.
5. Η εμβέλεια του ονόματός της είναι τοπική.
6. Δηλώνεται υποχρεωτικά στο τμήμα δήλωσης
    των μεταβλητών του προγράμματος.
7. Πρέπει υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα να
    υπάρχει σχόλιο που να επεξηγεί το ρόλο της.

Απάντηση

2, 3, 5, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου