Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Αν Χ < Υ τότε  ΟΧΙ (Χ < Υ) = ........
2,  Αν  Χ = 2.3 η εντολή ΓΡΑΨΕ Α_Μ(Χ)^2 θα
     εμφανίσει την τιμή ......
3.  Αν  Χ = 'ΑΛΦΑ' και ΒΗΤΑ = 'ΑΛΛΑ'
     Χ >=  ΒΗΤΑ = .............
4. Αν το βήμα είναι 0 σε μια Για,,από,,μέχρι τότε
    η περιεχόμενη ομάδα εντολών είτε δεν εκτελείται
    καθόλου είτε εκτελείται .............. φορές.
5. Η εντολή που είναι ιδανική για έλεγχο εγκυρότητας
    των εισερχόμενων δεδομένων είναι η ................  

Απαντήσεις

1, Ψευδής
2, 4
3. Αληθής
4. άπειρες
5. Μέχρις_ότουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου