Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Διορθώστε τις λανθασμένες προτάσεις

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις
και επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Μια λογική παράσταση αποτιμάται με την τιμή
    'Ψευδής' ή 'Αληθής'.
2. Μια έλλειψη έχει μία ή περισσότερες εξόδους
    για απάντηση σ' ένα λογικό διάγραμμα.
3. Κάθε πρόγραμμα έχει τουλάχιστον μια μεταβλητή.
4. Ένας πίνακας καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις
    της δευτερεύουσας μνήμης του υπολογιστή.
5. Ένα υποπρόγραμμα πρέπει να εξαρτάται άμεσα
    από το κύριο πρόγραμμα.Απάντηση

1. Μια λογική παράσταση αποτιμάται με την τιμή  
    Ψευδής ή Αληθής.
2. Ένας ρόμβος  έχει μία ή περισσότερες εξόδους
    για απάντηση σ' ένα λογικό διάγραμμα.
3. Ένα πρόγραμμα μπορεί να  μην έχει καμία 
     μεταβλητή.
4. Ένας πίνακας καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις
    της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Ένα υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο
    από το κύριο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου