Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Δώστε την εκφώνηση

Ποιά είναι η εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει
ο παρακάτω αλγόριθμος;
    Αλγόριθμος Ασκ
    Δεδομένα // Ν //
    Για κ από 1 μέχρι Ν
        Αρχή_επανάληψης
             Διάβασε Χ
        Μέχρις_ότου Χ > 99
        Εμφάνισε Χ mod 10
    Τέλος_επανάληψης
    Τέλος Ασκ

Απάντηση

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει Ν (θεωρήστε το
ως δεδομένο) ακέραιους αριθμούς μεγαλύτερους
του 99 και εμφανίζει το τελευταίο ψηφίο του καθενός.
Ο αλγόριθμος πρέπει να διασφαλίζει την εγκυρότητα
των εισερχόμενων δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου