Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού/λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές και ποιες λάθος;
1. Η κωδικοποίηση των αλγορίθμων είναι
    ένα αλγοριθμικό κριτήριο.
2. Η περατότητα είναι ένας από τους τρόπους
   αναπαράστασης των αλγορίθμων.
3. Τα διαγράμματα ροής ολοκληρώνονται με
    έναν κύκλο.
4. Αν Χ πραγματική μεταβλητή, Α_Μ(Χ) <= Χ.
5. Αν Χ ακέραια μεταβλητή και Α_Τ(Χ) < > Χ,
    το περιεχόμενο της μεταβλητής είναι αρνητικό.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου