Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο πλήθος των
    μεταβλητών ενός αλγορίθμου.
2. Μια σταθερά είναι ένα συγκεκριμένο κείμενο
    ή μια αριθμητική τιμή.
3. Η λογική πράξη ΚΑΙ μπορεί να έχει ως τελεστέο
    της μια σύγκριση ανάμεσα σε αριθμητικά δεδομένα.
4. Η μνήμη που καταλαμβάνουν οι πίνακες είναι
    απειροελάχιστη σε σχέση με το χώρο που κατα-
    λαμβάνουν οι υπόλοιπες μεταβλητές.
5. ΟΧΙ(ΟΧΙ(ΟΧΙ(ΟΧΙ(Χ)))) = Χ, όπου Χ λογική
    μεταβλητή.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου