Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Μια δομή επανάληψης ελέγχεται από μια _______
    συνθήκη.
2. Τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα είναι μη _______.
3. Μια σειρά ενεργειών που δεν τερματίζεται ποτέ
    ονομάζεται _________ διαδικασία.
4. Οι πίνακες _______ τις δυνατότητες των προγραμματιστών.
5. Μια παράμετρος είναι μια ειδική μορφή ________.

Απαντήσεις

1. συνθήκη
2. εκτελέσιμα
3. υπολογιστική
4. περιορίζουν
5. μεταβλητής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου