Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Επεξεργασία δοσμένου πλήθους τιμών

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει 20 πραγματικές
τιμές και εμφανίζει το ακέραιο μέρος τους.

Λύση

Αλγόριθμος Ασκ
Για κ από 1 μέχρι 20
     Διάβασε Χ
     Εμφάνισε Α_Μ(Χ)
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Ασκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου