Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που διαβάζει μια ακολουθία
ακεραίων αριθμών (η είσοδος τερματίζεται μόλις
δοθεί η τιμή 0) και εμφανίζει το τελευταίο ψηφίο
του καθενός.

Λύση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν
ΑΡΧΗ
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
              ΑΝ Ν < > 0 ΤΟΤΕ
                   ΓΡΑΨΕ Ν MOD 10
              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ν = 0
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου