Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων και επαναδιατύπωσή τους

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Οι πληροφορίες γίνονται αντιληπτές από έναν
    εξωτερικό παρατηρητή με μία από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις.
2. Η αντιμετάθεση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες
    του υπολογιστή με τη βοήθεια της οποίας γίνονται
    οι λογικές πράξεις.
3. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου γίνεται με
    φυσική γλώσσα κατά βήματα.
4. Αλγόριθμοι+Προγράμματα = Επεξεργασία
5. Η τιμή 'ΑΛΗΘΗΣ' είναι μια λογική σταθερά.


Απαντήσεις

1. Τα δεδομένα γίνονται αντιληπτά από έναν
    εξωτερικό παρατηρητή με μία από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις.
2. Η σύγκριση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες
    του υπολογιστή με τη βοήθεια της οποίας γίνονται
    οι λογικές πράξεις.
3.  Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου γίνεται σε 
     ψευδογλώσσα.
4.  Αλγόριθμοι+Δομές δεδομένων = Προγράμματα
5.  Η τιμή ΑΛΗΘΗΣ είναι μια λογική σταθερά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου