Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις ερωτήσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Οι πράξεις div και mod εφαρμόζονται μόνο
    πάνω σε ακέραιους τελεστέους.
2. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται
    στην εκτεταμένη χρήση της εντολής GOTO.
3. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει
    με τον τρόπο αποθήκευσης της ημερομηνίας
    στους παλιούς υπολογιστές.
4. Οι διαγραμματικές τεχνικές εμφανίζονται
    ολοένα και σπανιότερα στη βιβλιογραφία.
5. Οι κόμβοι μιας δυναμικής δομής δεδομένων
    καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις στην
   κύρια μνήμη.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου