Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ένα πρόβλημα
    Α. μπορεί να έχει προφανή λύση
    Β. μπορεί να επιδέχεται μία ή περισσότερες λύσεις
    Γ. επιλύεται μόνο με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
        υπολογιστή
    Δ. επιλύεται μόνο με τη βοήθεια του ανθρώπινου
        εγκεφάλου

2. Μια συνάρτηση
    Α. γράφεται σε ψευδογλώσσα
    Β. δεν έχει δικό της τμήμα δήλωσης συμβολικών
        σταθερών
    Γ. είναι ιδανική για την είσοδο δεδομένων
        σ' ένα πρόγραμμα
    Δ. έχει το δικό της σύνολο εντολών

3. Ο πίνακας
    Α. είναι μια δυναμική δομή δεδομένων
    Β. είναι μια μορφή αρχείου
    Γ. περιέχει δεδομένα διαφορετικών τύπων
    Δ. έχει αποθηκευμένα τα στοιχεία του σε
        συνεχόμενες θέσεις της κύριας μνήμης
        του υπολογιστή

4. Ο αλγόριθμος
    Α. έχει άπειρο πλήθος βημάτων
    Β. γράφεται σε ΓΛΩΣΣΑ
    Γ. μπορεί να μην εμπεριέχει καμιά μεταβλητή
    Δ. μπορεί να μην εξάγει κανένα αποτέλεσμα

Απαντήσεις

1. Β
2. Δ
3. Δ
4. Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου