Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η διαδικασία μπορεί να επιτελέσει οποιαδήποτε
    _________.
2. Η τοποθέτηση των κόμβων μιας δομής δεδομένων
    κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά αποκαλείται _______.
3. Η ______ σχεδίαση είναι μια μεθοδολογία
    διάσπασης ενός προβλήματος σε υποπροβλήματα.
4. Τα ________ προβλήματα επιλύονται μέσα από
    μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.


Απαντήσεις

1. λειτουργία
2. ταξινόμηση
3. ιεραρχική
4. δομημένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου