Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
    πραγματοποιεί προκαθορισμένο πλήθος
    επαναλήψεων.
2. Κάθε πρόγραμμα δεσμεύει συγκεκριμένο χώρο
    της δευτερεύουσας μνήμης του υπολογιστή.
3. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουμε μια τιμή σε
    μια συμβολική σταθερά.
4. ΟΧΙ (Χ ΚΑΙ Υ) = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ
5. Αληθής Ή (Κ <= Λ) = Αληθής


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου