Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Πίνακας αλήθειας

Αν Κ, Λ, Μ, Ν λογικές μεταβλητές, να κατασκευάσετε
τον πίνακα αλήθειας της λογικής παράστασης
    ΟΧΙ Κ Ή (Λ ΚΑΙ ΟΧΙ Μ)

Απάντηση

Ας συμβολίσουμε με Α την τιμή Αληθής και 
Ψ την τιμή ψευδής.
Αν Σ1 = Λ ΚΑΙ ΟΧΙ Μ και
Σ = ΟΧΙ Κ Ή (Λ ΚΑΙ ΟΧΙ Μ) = ΟΧΙ Κ Ή Σ1 
έχουμε:

Κ      Λ   Μ     Ν        ΟΧΙ Κ   ΟΧΙ Μ        Σ1    Σ
Α     Α   Α    Α       Ψ            Ψ        Ψ     Ψ
Α     Α   Α    Ψ       Ψ            Ψ        Ψ     Ψ
Α     Α   Ψ    Α       Ψ            Α        Α      Α
Α     Α   Ψ    Ψ       Ψ            Α        Α      Α
Α     Ψ   Α    Α       Ψ            Ψ        Ψ      Ψ
Α     Ψ   Α    Ψ       Ψ            Ψ        Ψ      Ψ
Α     Ψ   Ψ    Α       Ψ            Α        Ψ      Ψ
Α     Ψ   Ψ    Ψ       Ψ            Α        Ψ      Ψ
Ψ     Α   Α    Α        Α            Ψ       Ψ      Α
Ψ     Α   Α    Ψ        Α            Ψ       Ψ      Α
Ψ     Α   Ψ    Α        Α            Α       Α       Α
Ψ     Α   Ψ    Ψ        Α           Α        Α       Α
Ψ     Ψ   Α    Α        Α           Ψ        Ψ       Α
Ψ     Ψ   Α    Ψ        Α           Ψ        Ψ       Α
Ψ     Ψ   Ψ    Α        Α           Α         Ψ      Α
Ψ     Ψ   Ψ    Ψ        Α           Α         Ψ      Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου