Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια κριτήρια παραβιάζει ο
ακόλουθος υποτιθέμενος αλγόριθμος;
   Αλγόριθμος  Ασκ
   Διάβασε Χ
   Όσο (Χ > 0) Ή (Χ <=0) επανάλαβε
        Εμφάνισε 3/(Χ-4)
        Διάβασε Χ
   Τέλος_επανάληψης
   Τέλος Ασκ

Απαντήσεις

Παραβιάζεται η :
α) περατότητα γιατί η συνθήκη της Όσο..επανάλαβε
    είναι πάντοτε αληθής και η επανάληψη δεν
    τερματίζεται ποτέ, και
β) καθοριστικήτητα, γιατί αν Χ = 4 η εντολή
    Εμφάνισε δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου