Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Οι σταθερές είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν
    σταθερές τιμές.
2. Όταν το Χ δεν είναι πολλαπλάσιο του 7 ισχύει η
    σχέση Χ mod 7 = 1
3.  (2*M+4*K) div 2 = 0
4. Η συνάρτηση Α_Μ(Χ) υπολογίζει την απόλυτη
    τιμή του Χ.


Απαντήσεις

1. Οι συμβολικές σταθερές είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν
    σταθερές τιμές.
2. Όταν το Χ δεν είναι πολλαπλάσιο του 7 ισχύει η
    σχέση Χ mod 7 < > 0
3.  (2*M+4*K) mod 2 = 0
4. Η συνάρτηση Α_Τ(Χ) υπολογίζει την απόλυτη
    τιμή του Χ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου