Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Θέμα 3ο : Επαναληπτικές Απολυτήριες εξετάσεις ενιαίου λυκείου 2003

Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική
για την κατανάλωση νερού ανά μήνα:
Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα                   Χρέωση ανά κυβικό
       από 0 έως και 5                                              δωρεάν
       από 5 έως και 10                                            0,5 ευρώ
       από 10 έως και 20                                          0,7 ευρώ
       από 20 και άνω                                               1,0 ευρώ
Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό
προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το πάγιο,
το Φ.Π.Α. και το δημοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού.
                                                                          Μονάδες 2
β. Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε
    σύμφωνα με την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική.
                                                                         Μονάδες 10
γ. Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.
                                                                         Μονάδες 4
δ. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.
                                                                         Μονάδες 4


Λύση

      Αλγόριθμος Θ3_ΕπανΕν2003
      Διάβασε Κυβικά
      Αν Κυβικά <= 5 τότε
           Αξία <-- 0
      αλλιώς_αν Κυβικά <= 10 τότε
           Αξία <-- (Κυβικά-5)*0.5
      αλλιώς_αν Κυβικά <= 20 τότε
           Αξία <-- 5*0.5+(Κυβικά-10)*0.7
      αλλιώς
          Αξία <-- 5*0.5+10*0.7+(Κυβικά-20)*1.0
      Τέλος_αν
      ΦΠΑ <-- (Αξία+2)*18/100
      ΠΟΣΟ <-- Αξία+2+ΦΠΑ+5
      Εμφάνισε ΠΟΣΟ
      Τέλος Θ3_ΕπανΕν2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου