Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Θέμα 3ο : Επαναληπτικές Απολυτήριες εξετάσεις ενιαίου λυκείου 2001

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία
ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών  που είναι η
παρακάτω:
Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή,
διαβάζεται η τιμή του βάρους του (Β) και η διάμετρός
του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με  το
βάρος και τη διάμετρό του ως εξής:
Αν 100 <= Β <= 150 και  8 <= Δ < 10 τότε, τότε τυπώνεται
το μήνυμα "πρώτη διαλογή". Αν 6 < Δ < 8 τότε, ανεξαρτήτως
βάρους, τυπώνεται το μήνυμα "δεύτερη διαλογή". Σε κάθε
άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα "χυμοποίηση".
                                                                     Μονάδες 20

Λύση

     Αλγόριθμος Θ3_ΕπανΕν2001
     Διάβασε Β, Δ
     Αν (Β >= 100) ΚΑΙ (Β <= 150) ΚΑΙ (Δ >= 8) ΚΑΙ
           (Δ < 10) τότε
           Εμφάνισε 'πρώτη διαλογή'
     αλλιώς_αν (Δ > 6) ΚΑΙ (Δ < 8) τότε
           Εμφάνισε 'δεύτερη διαλογή'
     αλλιώς
           Εμφάνισε 'χυμοποίηση'
     Τέλος_αν
     Τέλος Θ3_ΕπανΕν2001

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου